Saskatoon - Brighton

Address
143 Gibson Bend
Saskatoon, Saskatchewan S7V 0P1
(306) 244-0024
Hours of operation
Monday
4pm - 10pm
Tuesday
4pm - 10pm
Wednesday
4pm - 10pm
Thursday
4pm - 10pm
Friday
4pm - 11pm
Saturday
4pm - 11pm
Sunday
4pm - 10pm
Get a table Order takeout