Saskatoon - Brighton

Address
143 Gibson Bend
Saskatoon, Saskatchewan S7V 0P1
(306) 244-0024
Hours of operation
Monday
4pm - 11pm
Tuesday
4pm - 11pm
Wednesday
4pm - 11pm
Thursday
4pm - 11pm
Friday
4pm - Midnight
Saturday
2pm - Midnight
Sunday
2pm - 11pm
Get a table Order takeout